Scoutkåren Sydvästen i ett nötskal:

 

- Hemort Nagu i Pargas Stad.

- Grundades vintern 1986. Kårchef Tage Essén och vice kårchef Gunilla Löfman (då Essén).

- Kårchefbyte 2002. Nuvarande kårchef Tove Hagström.

- Kårlokal "Lyan". Församlingens lilla stenhus invid fotbollsgräsplanen på Kyrkbacken.

- År 2008 hade 36 medlemmar, varav 11 vargungar (8-10-åringar) och 15 scouter (11-16 åringar), men just nu har kåren endast begränsad verksamhet.

- Kåren är en "strandscoutkår", dvs. en landscoutkår med sjöscoutverksamhet.

 

Nya medlemmar alltid mycket hjärtligt välkomna!